ตำนานนิทานเรื่องห่านและไข่ทองคำไข่ทองคำ 

เชียงรายเรื่องนี้เป็นเรื่องของตากับยายคู่หนึ่งที่อาศัยอ […]