ศิลปะจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ศิลปะถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์อย่างเรานั้นมาอย่างช้านานตั้งแต่สมัยอดีต โดยศิลปะนั้นมีการก่อกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ในยุคหินตามบันทึกทางประวัติศาสต์มีการกล่าวถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆในยุคนั้นด้วยและมีการพัฒนาศิลปะต่างๆผ่านยุคผ่านสมัยตลอดมาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง

ถึงแม้ศิลปะนั้นจะมีมาอย่างช้านานแต่ในปัจจุบันก็ยังคงมีการอนุรักษ์และรักษาศิลปะที่เป็นศิลปะตั้งแต่ดั่งเดิมให้อยู่ในลักษณะที่ใช้สำหรับเป็นสิ่งที่เรียนรู้ทั้งทางศิลปะ ทางประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการในการเจริญเติบโตและการพัฒนาในด้สนศิลปะต่างๆด้วยนั่นเอง

โดยศิลปะในอดีตนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างมากเพราะในอดีตน้อยคนมากที่จะสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะขึ้นมาได้ เพราะเนื่องจากในอดีตนั้นคนโดยส่วนใหญ่มักจะไม่ได้มีความสามารถในด้านเหล่านี้มากนัก ผู้ชายส่วนใหญ่

ก็จะต้องออกรบเพื่อทำสงครานั่นเอง ส่วนผู้หยิงก็จะต้องทำอาหารดูและลูกและสามีนั่นเอง ทำให้ในอดีตศิลปะจึงไม่มีการเจริญเติบโตนัก ด้วยเครื่องไม้เครื่องมีต่างๆที่จะนำมาในการสร้างสรรค์ศิลปะมีข้อจำกัดด้วยนั่นเอง

และคนที่สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆได้ในอดีนั้นล้วนเป็นคนที่มีบารมีสูงส่งเพราะคนทั่วไปนั้นหายากมากที่จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะนั่นเอง เพราะเวลาของคนในยุคนั้นมักจะหวดไปกับการดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีวิตและครอบครัว

แม้ในอดีตนั้นจะไม่ได้มีการแพร่หลายทางด้านศิลปะมากนักแต่คนในยุคนั้นก็พยายามที่จะมีการบันทึกว่าในยุคนั้นก็มีการเจริญเติบโตและมีช่วงเจริญรุ่งเรื่องในเรื่องศิลปะเช่นกัน โดยคนในยุคนั้นมักนิยมปั่นรูปปั้นเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ทางศิลปะของพวกเขา

และยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นอยู่และวิถีวิตของคนในยุคนั้นโดยการถ่ายทอดผ่านทางศิลปะอีกด้วย ทำให้มีการใช้เรื่องราวที่คนในยุคก่อนๆนั้นแสดงผ่านศิลปะและยังคงมีร่องรอยหลงเหลือจากอดีตสู่ปัจจุบันมีการคาดการณ์และจินตนาการถึงการใช้ชีวิตของคนในยุคนั้นทั้งกี่ดำรงชีวิตประจำวัน การรับประทานอหารแบะรวมถึงการทำสงครามด้วย

ต้องขอบคุณศิลปินในยุคนั้นมากที่มีการสร้างสรรค์และก่อกำเนิดเป็นสิ่งที่เรียกศิลปะขึ้นมา เพราะศิลปะในยุคนั้นไม่เพียงแต่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่สำคัญทางประวัติแล้วนั้นยังรวมไปถึงการกำเนิดสิ่งที่สามารถขัดเกลาจิตใจมนุษย์ให้มีควมใสสะอาดและเป็นผุ้ที่อ่อนโยนนั่นเอง

โดยศิลปะไม่ได้เริ่มต้นและหยุดแค่เพียงเท่าเมื่อวานเวลาผ่านไปเกิดยุดต่างๆกเกิดขึ้นก็ยังคงมีการสร้างสรรค์งนศิลปะอยู่เสมอ ทำให้ในปัจจุบันศิลปะถือว่าเป็สิ่งที่มีการเปิดกว่างมากขึ้นทั้งความคิดจินตนาการและนี่ก็เป็นสิ่งที่มีการสืบทอดมาจาดดีตสู่ปัจจุบันนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน ไฮโล