ประเทศที่มีประชากรน้อยมาที่สุดและยังเป็นรัฐอิสระด้วย

ประเทศที่มีประชากรน้อยมาที่สุดและยังมีขนาดพื้นที่เล็กน้อยมากกว่าประเทศอื่นและโดยประเทศส่วนมาที่เรานั้นจะเคยได้ยินกันในตามแหล่งข่าวก็จะมีประชากรอย่างน้อยเป็นล้านคนแต่ทุกคนก็ยังไม่เคยรู้อีกว่าบนโลกใบนี้ของเราก็ยังมีอีกหลายประเทศที่มีประชากรเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเอง

HUTT RIVER ฮัตต์ฮัทท์ริเวอร์ ฆณ์ฮ เขตปกครองตนเอง

HUTT RIVER มันมีพื้นที่29ตาตะรางไมล์ หรือคิดเป็น 75ตารางกิโลเมตรมีประชากร30คนเขตปกครองตนเอง HUTT RIVER ดินแดนแห่งนี้เรียกได้ว่าไมโครเนชั่น ซึ่งเป็นสถานที่ทที่ชื่ออยู่ในจังหวัดเดียวกันในประเทศออสเตรียมันถูกก่อตั้งโดย  Leonard Casley เป็นผู้ที่ได้ประกาสว่าฟามของเขาเป็นรัฐอิสระที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและเป็นอิสระจากการปกครองของออสเตรีย

และถึงแม้ว่าประเทศนี้จะไม่ๆได้รับการยอดรับจากนานาชาติว่าเป็นประเทศหรือรัฐอิสระก็ตามแต่ดินแดนแห่งนี้กับมาสกุลเงินเป็นของตัวเองรวมทั้งแสตมป์และพาสปอร์ต ซึ่งเองไว้ใช้ในประเทศตนเองอีกด้วยโดยในพื้นที่ส่วนต่างๆในอาณาเขตแห่งนี้และนักท่องเที่ยวที่ได้ผ่านเข้ามาก็จะเห็นรูปปั่นแกะสลัดครึ่งตัวของเจ้าชาย Leonard Casley ซึ่งสามารถที่จะพบเห็นได้ทั่วไปในเมืองแห่งนี้อีกด้วย

Tuvalu ตูวาลู 

ขนาดพื้นที่10ตารางไมล์ หรือจะคิดเป็นประมาณ 426ตารางกิโลเมตรและได้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ10,959คน ตูวาลูเป็นหนึ่งในประเทศที่เล็กที่สุดและยาจกมากที่สุดในโลกในความที่ประเทศเป็นประเทศที่ยากจนจึงได้ทำให้ขาดงบประมาณในการสร้างสาธารณูปโภคที่เหมาะสมจึงได้ทำให้ประเทศแห่งนี้ไม่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศแห่งนี้

จึงอยู่กับการหารายได้ผ่านการให้เช่าโดเมน อินเตอร์เน็ตที่ชื่อว่า .tv ซึ่งโดเมนนี้สามารถที่จะทำรายได้ให้กับประเทศหลายล้านดอลลาร์ต่อปีกันเลยทีเดียว

Nauru นาอูรู

มีขนาดพื้นที่8.1ตารางไมล์ หรือจะคิดเป็น21ตารางกิโลเมตรและมีประชากรอาศัยอยู่9591คน นาอูรู เป็นสาธารณรัฐอิสระที่เล็กที่สุดและได้เป็นประเทศที่มีเกาะเล็กมากที่สสุดในโลกแต่ก็ต้องของบอกกันก่อนเลยว่าประเทศที่นี่นั้นไม่มีเมืองหลวงและที่สำคัญประเทศแห่งนี้ก็ยังไม่มีระบบที่จะขนส่งสาธารณะจึงได้ทำให้ประชากรส่วนใหญ่จะมียานพาหนะส่วนตัวไว้ใข้เป็นของตนเอง

เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการเดินทางไปบนถนน ซึ่งถนนก็จะมีระยะเพียง25ไมล์เท่านั้นและด้วยปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้ทำให้ที่นี่นั้นมันจึงได้กลายมาเป็นไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวในสถานที่ที่นิยมที่นักท่องเที่ยวต้องการจะมาและอีกทั้งประชากรที่นี่กว่า70%ยังเป็นโลกอ้วนอีกด้วย

 

สนับสนุนโดย  next88