ตำนานหลอนวัดพระศรีสรรเพชญ์ 

   สำหรับวัดพระศรีสรรเพชญ์นั้นถือเป็นวัดหลวงในสมัยของพร […]