แผ่นไฟตอสที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้กับอะไร?

สำหรับเรื่องราวที่เหล่านักวิทยาศาสตร์โบราณคดีได้มีการขุดค้นพบสิ่งของโบราณต่างๆมากมายแต่ก็ยังไม่มีใครนั้นที่จะหาคำตอบมาสรุปได้ว่าที่จริงแล้วมันมีความหมาย

เนื่องมาจากอะไรและสถานที่แห่งนั้นมันเป็นจริงอย่างที่เขาเล่าต่อๆกันมาจริงหรือป่าวซึ่งมันมีอะไรที่เรานั้นไม่รู้อีกตั้วมากมายแต่อย่างไรก็ศึกษาหาข้อมูลกันไปก่อน

วิหารนีโครแมนเทียน ประเทศกรีช

สำหรับความเชื่อในเรื่องของนรกมีอยู่ทั่วโลกรวมไปถึงชาวกรีชโบราณเองก็มีความเชื่อกับพวกเขาด้วยดังนั้นวิหารโครแมนเทียนจึงได้ถูงสร้างขึ้นมานอกจากจะเป็นการอุทิศให้กับเทพเจ้าแล้วและยังได้ใช้เป็นเส้นทางที่ลงไปสู่นรกและติดต่อกับคยตายเพื่อที่จะรับคำพยากรณ์อีกด้วยวิหารโบราณแห่งนี้ได้ถูกค้นพบขึ้นในปี1958

และยังไกล้กับเมืองโบราณเอฟร่าในทางตอนใต้ของทาก่าตามคำบอกเล่าของกวีโฮเมอร์เมทื่อได้ทำการขุดค้นพบลงไปก็ยังได้พบกับอุโมงค์ใต้ดินที่มีลักษณะประตูซุ้มโค้งจากนั้นก็ได้มีการสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นประตู่สู่นรกตามความเชื่อของผู้คนในยุคสมัยนั้นโดยนักโบสถ์จะเป็นผู้จัดการพิธีดังกล่าวด้วยกันนำทางผู้คนเข้าไปข้างในทางประตูทั้งสามปานนั้น

ก็เป็นสัญลักษณ์ของการลงไปยังปรโลกจากนั้นจากบุคคลเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะพูดคุยกับดวงวิญญาณได้แต่โดยเรื่องเล่าดังกล่าวนี้มันจะเป็นจริงหรือไม่ก็จะต้องพิสูจน์กันต่อไปอีกในอนาคตและถ้ามันมีอยู่จริงคงจะตกแปลกใจอย่างแน่นอนว่ามันมีอยู่ในบนโลกของเราจริงๆด้วย

แผ่นไฟตอส ประเทศกรีช

แผนดินเผามีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ15ถึง16เซนติเมตรมีความหนา1.16 2.1เซวนติเมตรได้ถูกค้นพบในปี1908โดยนักโยบราณคดีชาวอิตาลีภายในปราสาทมิโนอันในทางตอนใต้ของเกาะกรีชสันนิษฐานว่าถูกสร้างในยุคทองเหลือหรือราวๆประมาณ2000ปีก่อนคริสตกาล

มีจุดเด่นอยู่ตรงที่สัญลักษณ์รูปร่างที่ต่างเรียงกันเป็นวงกลมเข้าสู่เส้นศูนย์กลางตามเข็มนาฬิกาแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือแผ่นจานเหล่านนี้ได้มีการสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้อะไรกันแน่และเมื่อนักโบราณคดีได้นำเอามาวิเคราะห์ก็ได้พบว่าสัญลักษณ์ที่ได้พบบนแผ่นจานมีทั้งหมด241ตัวและได้แบ่งออกมาเป็น45แบบรูปร่างไม่ค่อยสับซ่อนเช่น คน ปลา ดอกไม้ นก เป็นต้น

โดยใช้วิถีการกดตัวอักษรลงไปทีละตัวจนมันเต็มบนแผ่นและส่วนความหมายของแต่ละภาพมันก็ยังคงกลายเป็นปรอศนาอยู่ นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าแผ่นจานนี้มันอาจจะเป็นคัมภีร์โบราณหรือมันอาจจะเป็นบันทึกของทางศาสนาก็เป็นได้

ถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้เรื่องข้อที่เท็จจริงว่าแผ่นจานนี้มาสามารถเอาไว้ใช้ทำอะไรและมันได้จดบันทึกเอาไว้ว่าอะไรบ้างมันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรและเชื่อว่าในอนาคตอันไกลเราอาจจะได้คำตอบที่ดีๆกว่านี้อย่างแน่นอน