วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

      เมื่อพูดถึงวัดพระศรีรัตนศาสดารามเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันมากนะไปหาพูดคำว่าวัดพระแก้วเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักวัดนี้เนื่องจากว่าวัดนี้นั้นเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดของประเทศไทยวัดหนึ่งโดยวัดแห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่เป็นที่ประดิษฐานของพระคู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศไทยนั้นก็คือพระแก้วมรกตนั่นเอง

          โดยวัดแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพฯซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและที่สำคัญพระแก้วมรกตซึ่งประชาชนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณอายุหลายร้อยปีแล้วและถูกนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อครั้งรัชกาลที่ 1 ซึ่งพระองค์นั้นเป็นบุคคลที่สั่งให้มีการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นมาโดยสร้างตั้งแต่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาพร้อมกับพระบรมมหาราชวังนั่นเอง 

         สำหรับยุคในสมัยโบราณนั้นการสร้างวัดแต่ละแห่งนั้นจะต้องมีการกำหนดสถานที่เอาไว้อย่างชัดเจนโดยมีการดูเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของพื้นที่ที่จะใช้ในการสร้างวัดอย่างเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ก็ได้มีการสร้างเอาไว้อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก

ซึ่งวัดนั้นจะถูกสร้างอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเขตพระราชฐาน    aesexy        โดยจะเห็นได้ว่าลักษณะของการสร้างนั้นจะมีการสร้างระเบียงล้อมรอบเป็นการกั้นเขตกลางระหว่างวัดกับพระบรมมหาราชวังนั่นเอง

         อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าวัดแห่งนี้นั้นเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา

และเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาเพื่อคู่กับพระบรมมหาราชวังดังนั้นจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ถ้าหากใครเคยเดินทางไปเที่ยวที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามจะเห็นได้ว่าภายในวัดนั้นจะมีพระพุทธรูปเยอะแยะมากมายหมดหรือสิ่งก่อสร้างสวยงามมากมายเต็มไปหมดแต่จะไม่มีพระสงฆ์แม้แต่องค์เดียวจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้

       อย่างไรก็ตามสำหรับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งนี้เราจะเห็นได้ว่าเวลาที่พระมหากษัตริย์ต้องการที่จะมีการประกอบพิธีสำคัญก็จะมาทำพิธีที่วัดแห่งนี้อย่างเช่นการทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาหรือแม้แต่การใช้เป็นที่บวชนาคหลวงก็มาทำพิธีที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งนี้นั่นเอง 

         อย่างไรก็ตามผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมักจะเดินทางมาที่กรุงเทพฯเพื่อชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งก่อนที่จะเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามภายในวัดดังกล่าวนั้นจะต้องมีการแต่งกายสุภาพถึงจะสามารถเข้าไปชมด้านในได้แล้วก็จะต้องมีการเข้าไปตามช่วงเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการกำหนดเอาไว้