วัฒนธรรมมีส่วนช่วยในการพัฒนาสิ่งต่างๆ

วัฒนธรรมยังเป็นสิ่งที่ขายได้เสมอหากเรารู้วิธีการให้คุณค่าแก่มัน ด้วยการสนับสนุนพลังที่นุ่มนวลนี้ เราสามารถพัฒนาและขยายศักยภาพต่อไปให้เป็นมากกว่ากระแสรายได้และบางสิ่งที่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบทางวัฒนธรรมใดองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น

วัฒนธรรมมีส่วนช่วยในการพัฒนา เราจำเป็นต้องพิจารณาภาพใหญ่และไม่อนุญาตให้จำกัดกำลัง แต่จะต้องขับเคลื่อนอย่างมั่นคงแต่นุ่มนวล และไม่อนุญาตให้เป็นปรปักษ์กับเป้าหมาย

แท้จริงแล้วความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่เอกลักษณ์ประจำชาติ ทุกชาติล้วนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นนามธรรมเกินกว่าจะท้าทายได้ การจะแข่งขันได้นั้นต้องมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักเข้าหาเพื่อปรับมุมมองให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ

ส่งผลให้คง soft power ไว้ได้ยาวนานเหมือนที่อเมริกาทำสำเร็จ อุตสาหกรรมไมซ์ไทยกับบทบาทขับเคลื่อน Soft Power ไปทั่วโลกประสิทธิภาพและอิทธิพลของ Soft Power เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคน และในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญโดยออกนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยที่แทรกซึมเข้าสู่ตลาดโลกและแนะนำให้ ที่หน่วยงานภาครัฐทำงานใกล้ชิดกับผู้ผลิตภาคเอกชน ศิลปิน และบุคลากรเบื้องหลังมากขึ้น

เพื่อผลักดันการใช้ Soft Power ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทรัพยากรทางวัฒนธรรมของประเทศไทยตาม “5 เอฟ” ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น การต่อสู้ (ศิลปะป้องกันตัวแบบไทย) และเทศกาลประเพณีไทย

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ใน Global Soft Power Index 2022 ซึ่งสะท้อนถึงก้าวแรกในการผลักดัน Soft Power ของประเทศ

โดยมีคะแนนอยู่ที่ 40.2 คะแนน เพิ่มขึ้น 1.5 คะแนนจากปีที่แล้ว และประเทศอยู่ในอันดับที่ 35 ของตารางจาก 120 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียนและอันดับที่ 6 ในเอเชีย การจัดอันดับวัดจากดัชนีด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ รัฐบาล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประสิทธิภาพในการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการแทรกซึมของสินค้า บริการ ค่านิยมและ

แนวคิดของประเทศอื่นๆ สู่ชีวิตประจำวัน Soft power กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่โควิด-19 ฟื้นตัว นโยบายของไทยมุ่งสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่พัฒนาจากความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา ความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสังคมและเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการต่อไป

ทีเส็บจึงมีบทบาทสนับสนุนนโยบายนี้โดยจัดให้มีการประชุม สัมมนา และงานแสดงสินค้าทั้งไทยและเทศ

เพื่อเป็นสะพานเชื่อมให้การขยายตัวของ Soft Power มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างล่าสุดคืองาน Dubai Expo ที่ TCEB ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์สร้างสรรค์ด้วยการจัดแสดงรถตุ๊กตุ๊กไทยที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจำลองเสมือนจริงซึ่งทักทายผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มแบบไทยอันโด่งดัง ทีเส็บยังมีอีกหลายโครงการที่เข้าร่วม เช่น APEC 2022, ICCA Congress 2023, International Horticultural Expo 2026 ที่อุดรธานี และ Expo 2028

Phuket โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไทยในรูปแบบสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การผลักดันเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง การประชุมและนิทรรศการที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้เน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทย

ในการเป็นจุดหมายปลายทางในฝันสำหรับนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก ทิศทางในอนาคตสำหรับบทบาทของ soft power จะเป็นอย่างไร? คุณสามารถขยายศักยภาพของคุณได้ไกลแค่ไหน? ทีเส็บจะปรับปรุงและพัฒนาความเคลื่อนไหวต่อไปเพื่อให้คนไทยทุกคนภาคภูมิใจ

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย        มั่งมีหวย