วัฒนธรรมการกินอาหารในแต่ละภูมิภาค

ภาคกลางมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีภูเขาบ้างส่วนมากจะเป็นภูเขาเตี้ยๆมีแมท่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้เกิดเป็นที่ราบลุ่มและในส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำนั้นเหมาะแก่การเพาะปลูกและเอาไว้เลี้ยงสัตว์จึงได้กลายเป็นภาคที่ดูอุดมสมบูรณ์มากที่สุดมีข่าวปลาอาหารพืชผักผลไม้นาๆชนิดอุดมสมบูรณ์เกือบตลอดทั้งปีด้วยเหตุนี้อาหารภาคกลางจึงเป็นอาหารที่มาความหลากหลายทำให่อาหารรสชาติของอาหารภาคกลางนั้นไม่เน้นไปทางรสชาติใดรสชาติหนึ่งโดยเฉพาะรสชาติของอาหารภาคกลางจะมีการผสมผสานอาหรในหลายรสชาติทั้งรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ด

โดยคนภาคกลางมักจะบริโภคหข้าวเจ้าเป็นหลักสลับกับข้าวหนี่ยวการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อนั้นจะถูกจัดเป็นสำรับและมีกับข้าวหลายอย่างทั้งยังเป็นอาหารที่มีครบรสซึ่งอาหารไทยที่คนต่างชาติรู้จัดและได้นิยมบริโภคล้วนแต่เป็นอาหารของภาคกลางทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานผัดไทพะแนงเป็นต้นจึงทำให้อาหารของภาคกลางมีความโดยเด่นเป็นพิเศษมากกว่าอาหารภาคอื่นโดยจุดเด่นของอาหารภาคกลางคือมักจะมีการประดิษฐ์สร้างสรรค์อย่างวิจิตอย่างบรรรจงทั้งผักและผลไม้ได้มีการแกะสลักอย่างสวยงามแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่มีศิลปและวัฒนธรรมที่งดงาม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคอีสาน 

เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ที่หลากหลายชาวอีสานมีวิถีชีวิตที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายรับประทานอาหารได้ทุกอย่างชาวอีสานมักจะรู้จักการนำเอาสิ่งต่างมาทำเป็นอาหารดักแปรงให้กลายมาเป็นอาหารในท้องถิ่นอาหารอีสานทุกมื้อจะต้องมีผักเป็นส่วนประกอบหลักและพวกเนื้อย่างเช่นเนื้อปลา เนื้อวัว หรือ เนื้อควาย แล้วแต่ความต้องการของความชอบในแต่ละบุคคลนั้นเครื่องปรุงาหารอีสานที่สำคัญและแถบจะขาดไม่ได้เลยทุกครัวเรือน ปลาร้า ซึ่งได้เกิดจากภูมิปัญญาด้านการถนอมของบรรพบุรุษของชาวอีสานถ้าจะกล่าวว่าชาวอีสานว่าอีสานทุกครัวเรือน

จะต้องมีปลาร้าประจำครัวเรือนก็คงไม่ผิดนักปลาร้าใช้เป็นส่วนประกอบหลักอาหารได้ทุกประเภคเหมือนกับที่ชาวไทยภาคกลางใช้น้ำปลาซึ่งปลาร้านอกจากจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารแล้วปลาร้ายังเป็ยส่วนประกอบในการปรุงรสชาติของอาหารอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้จักกันในประเทศไทยไปจนถึงทั่วโลกที่ได้เรียกกันว่าส้มตำเป็นภาษกกลางที่ใช้เรียกกันทั่วไปแต่ถ้าเป็นชาวอีสานจะเรียกว่าตําบักหุ่งหรือตำส้มส้มตำของชาวอีสานจะมีความหลากหลายทั้งพืชพักผลไม้ชนิดต่างๆสามารถนำเอามาตำรับประทานได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตำหน่อไม้ ตำแตงกวา ก้สามารถทำได้และยังมีรสชาติอร่อยอีกด้วย