ประวัติศาสตร์ของสงคราม9ทัพ

สงคราม 9 ทัพ เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2328 หลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์มาเพียงแค่ 3 ปี เท่านั้นในระยะเวลาดังกล่าวหากมองกันที่เวลาแล้วกรุงรัตนโกสินทร์อาจจะยังไม่พร้อมมากนักทั้งนี้เพิ่งจะก่อรากสร้างเมืองมาได้ไม่นาน แต่หากมองกันในแง่ของภาพรวม

ซึ่งแท้จริงกรุงรัตนโกสินทร์เป็นเพียงการย้ายเมืองจากแม่น้ำปากซ้ายมายังฝั่งขวาเท่านั้นส่วนเรื่องของคนและความพร้อมน่าจะมีอยู่บ้างแล้วนับแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีอีกทั้งในการเปลี่ยนแผ่นดินที่ผ่านมาก็เป็นแค่เพียงเปลี่ยนขั้วอำนาจระบบแกนนำเท่านั้น

ประวัติศาสตร์ของสงคราม9ทัพ   ขนาดที่ระดับขุนนางและกองพลไพรรบมีผลกระทบกระเทือนเพียงน้อยนิดกล่าวคือมีการสังหารเฉพาะข้าราชการระดับสูงบางคนและเชื้อพระวงศ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเพียงบางองค์เท่านั้นอีกทั้งนับแต่ที่ได้มีการย้ายกรุงกันมาทางด้านกรุงรัตนโกสินทร์ก็ระแวงว่าพม่าอาจจะยกทัพเข้ามาตีกรุงอยู่เสมอทำให้ตต้องมีการวางระบบป้องกันเอาไว้อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของกำลังพลนั้น

ด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระอนุชาคือสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงเคยเป็นแม่ทัพที่สำคัญในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินจึงมีบรรดาไพรพลที่เป็นคนเก่าคนแก่อยู่ในมือจำนวนมากพอสมควรโดยเฉพาะบรรดาข้าราลการที่รับใช้ใกล้ชิด

ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบรรดาข้าหลวงเก่าที่รู้ใจและรู้ฝีมือกันเป็นอย่างมากจากการที่เคยร่วมออกสงครามด้วยกันในสมัยกรุงธนบุรีมาแล้ว

ในวันพฤหัสบดี เดือน ธันวาคม แรม 4 ค่ำ ปีมะเส็ง ปีพุทธศักราช 2328 พระเจ้าประดุกแห่งพม่าได้สั่งเคลื่อนพลออกจากเมาะตะมะที่ได้ยกทัพมาเป็น 5 ทาง คือทางมฤทธิ์ กำลังพล 11,000คน ทางเส้นทวายกำลังพล 11,000คน ทางเส้นเชียงใหม่ กำลังพล 33,000 คน 

ทางเส้นระแหงกำลังพล 5,000 คน และ ทางด้าน เจดีย์ 3 องค์ ซึ่งพม่าเรียกว่าทางเส้นไทรโยคมีกำลังพล 87,900 คน แบ่งเป็นทัพช้าง 500 ทัพม้า 8,400 และ พลเดินเท้า 79,000 กำลังพพลทั้งสิ้นรวม 147,900 นาย พม่าได้จัดขบวนเป็น 9 ทัพ คือ ทัพที่ 1 ที่ลงมาเส้น มฤทธิ์ มีทั้งทัพบก ทัพเรือคือมีเรือกำปั่น 15 ลำ เมื่อแรกให้แมงยีแมงเป็นแม่ทัพล

แต่แมงยี่แมงไม่อาจจัดหาเสบียงเพียงพอแก่กองทัพเมื่อทัพหลวงยกมาจากเจ้าประดุงจึงประหาเสียแล้วจึงยกมหาสีหสุระให้เป็นแม่ทัพแทนและทัพที่ 2 ในเส้นทางทวายได้ถือกำลังพล11,000คนมาตั้งที่เมืองทวายเดินทัพเข้าด่านบ้องตี้เข้าตีราชบุรี เพชรบุรีไปบรรจบกับทัพที่1 ที่ชุมพร ทัพที่3ลงมาตามเส้นเชียงใหม่

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย      มั่งมีหวย