สมเด็จพระเจ้าตากสิน

 

คนไทย ไม่มีใครไม่รู้จักท่าน เพราะท่านคือผู้กอบกู้เอกราชให้กับแผ่นดินไทย และหากจะพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมดก็คงไม่มียุคไหนที่มีความคลุมเครือ เท่ากับประวัติศาสตร์ไทย ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพราะถ้าย้อนกลับไปนั้น มีเรื่องราวมากมายเหลือเกินที่เป็นประเด็นที่น่ากังขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านกู้เงินจากจีนเป็นจำนวน หกหมื่นตำลึง หรือท่านทรงมีสติที่ฟั่นเฟือนจริงๆ

หรือเป็นเพียงแค่ฉากที่แกล้งทำเพื่อหนีหนี้จากจีน และก็ประเด็นที่ท่านถูกสำเร็จโทษหรือมีตัวแทนที่หน้าเหมือนมารับโทษแทนพระองค์ท่าน รวมไปถึงการทรงหนีไปผนวชที่นครศรีธรรมราช ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดได้เคยมีการวิเคราะห์และตั้งสมมตฐานไปต่างๆนานๆ มากมาย แต่ก็ไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ แต่ตำนานที่เล่าขานและเป็นประเด็นที่สุดนั้นเห็นจะเป็นเรื่องที่พระเจ้าตากได้กู้เงินจำนวนหกหมื่นตำลึงจากจีน

ซึ่งเรื่องราวนั้นเกิดจากที่เมื่อครั้งก่อนนั้นพระอนุชาของพระเจ้าตาก สองพระองค์ที่มีนามว่า เจียนซื่อและเจียนจิ้น ทำมาค้าขาย และได้ถวายผลกำไรให้แก่พระเจ้าตากเป็นจำนวน ห้าพันถึงหนึ่งหมื่นตำลึง และในช่วงนั้นได้มีข่าวเล็ดลอดออกมาจากทางฝั่งพม่าว่าจะมีการยกทัพมารบกับไทย แต่ในช่วงนั้นกรมอาวุธของไทยส่วนมาชำรุดทรุดโทรม จึงต้องมีการการจัดดาบเหล็กดีประมาณสามหมื่นเล่มเพื่อเตรียมไว้รอทัพ

แต่ขาดทุนทรัพย์ที่ไม่เพียงพอในการหาอาวุธและเหล็กที่จะมาตีดาบ พระเจ้าตากจึงได้ทำการปรึกษาหารือกับพระอนุชาและทหารจีนที่สนิทเพื่อปรึกษาและได้ส่งจดหมายเพื่อขอกู้เงินจากพระเจ้าจีนเพื่อนำเงินมาใช้เป็นจำนวนหกหมื่นตำลึง พอเวลาผ่านไปทางการจีนได้ทำจดหมายมาทวงเงินและดอกเบี้ย หากไม่ชดใช้จะทำการยึดเมืองและประเทศ แต่ในเวลานั้น ประเทศไทยยังต้องสู้รบกับพม่าอยู่

จึงไม่สามารถที่จะหาเงินมาใช้ในเวลาที่กำหนดได้ พระเจ้าตากจึงได้ออกอุบายให้น้องชายได้ยกทัพออกไปตีเมืองเขมรและครองเมืองอยู่ที่นั่น ส่วนตนที่อยู่ทางนี้จะแกล้งเป็นคนวิกลจริตไม่สามารถครองเมืองได้ จึงต้องถูกข้าราชการจับบวชเพราะเป็นบ้าและไม่สามารถปกครองประเทศได้ และเมื่อน้องชายกลับมาให้ขึ้นครองราชย์แทนและเนรเทศข้าไปอยู่หัวเมือง หนี้สินก็ถือว่าเป็นอันจนกัน

เพราะตัวพระเจ้าตากเป็นคนกู้ไม่ใช่ประเทศกู้  ซึ่งเรื่องราวนี้ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจริงเท็จแล้วนั่นเป็นเช่นไร เพียงแต่เป็นตำนานที่อ้างอิงจากประวัติศาสตร์ในหนังสือเรื่องราวของธนบุรีที่ไม่มีในประวัติศาสตร์ เท่านั้น

 

สนับสนุนโดย  bigbet999