ประวัติความรักของอนุสรณ์สถานทัชมาฮาล

 

         เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักทัชมาฮาลกันเป็นอย่างดีเพราะสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่หลายคนนั้นอยากจะเดินทางไปเที่ยวสักครั้งในชีวิตโดยทัชมาฮาลแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อแสดงถึงความรักที่องค์จักรพรรดิดิซาห์  ซหาน ได้แสดงออกถึงความรักที่พระองค์มีต่อพระมเหสีของพระองค์นั้นก็คือพระนาง มุมตัส มาฮาล โดยเรื่องราวความรักของปราสาททัชมาฮาลนั้นมีอยู่ว่า องค์จักรพรรดิดิซาห์  ซหานได้พบรักกับ พระนาง มุมตัส มาฮาลตั้งแต่สมัยที่ พระนาง มุมตัส มาฮาลยังทรงเยาว์วัยโดยองค์จักรพรรดินั้น

ต้องรอเป็นระยะเวลาหลายปีกว่าที่พระองค์นั้นจะสามารถอภิเษกสมรสกับ พระนาง มุมตัส มาฮาลได้และเมื่อพระองค์อภิเษกสมรสอันนั้นพระองค์ก็แสดงความรักซึ่งกันและกันเรื่อยมาถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลายาวนานหลายปีแล้วก็ตามแต่ความรักของพระองค์และพระมเหสีของพระองค์ที่มีให้แก่กันนั้นก็ยังคงหวานอยู่สม่ำเสมอซึ่งพระองค์นั้นได้มีทายาทที่เกิดจากความรักของคนทั้งคู่นั้นทั้งหมด 13 คนด้วยกันและกำลังจะมีคนที่ 14 อย่างไรก็ตามด้วยสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงของพระนาง มุมตัส มาฮาล  ทำ ให้การคลอดลูกคนที่ 14 ของพระนาง มุมตัส มาฮาล

นั้นประสบกับปัญหาเมื่อพระนาง มุมตัส มาฮาล คลอดรูปเสร็จแล้วก็เสียชีวิตเป็นผลให้ องค์จักรพรรดิดิซาห์  ซหานเศร้าโศกเสียใจจากการจากไปของพระมเหสีของพระองค์เป็นอย่างมากพระองค์จึงได้สั่งการให้นายทหารคนสนิทนั้นสร้างปราสาทราชวังขึ้นมาติดกับริมแม่น้ำโดยประสาทดังกล่าวนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นประสาทสีขาวทั้งหมดและภายในปราสาทนั้นจะถูกนำเพชรนิลจินดาต่างๆที่อยู่ในท้องฟังมาประดับประดาให้มีความสวยงามอย่างไรก็ตามพระองค์มีความตั้งใจที่จะมีการสร้างประสาทอีกหลังนึงพี่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนั่นคือปราสาทสีดำเพื่อที่จะเป็นสถานที่เอาไว้เก็บพระศพของพระองค์เองโดยประสาททัชมาฮาลสีขาวนั้น

พระองค์ได้นำอัฐิของพระมเหสีของพระองค์นั้นมาไว้ที่ปราสาทแห่งนี้ในทุกๆวันพระองค์จะต้องมาเฝ้าพระศพของพระมเหสีของพระองค์ที่ประสาททัชมาฮาลแห่งนี้ทุกวัน อย่างไรก็ตามเรื่องราวว่าพระองค์นั้นจะใช้ทรัพย์สมบัติในคลังไปสร้างปราสาทอีกหลังนึงที่เป็นสีดำรู้ไปถึงหูลูกชายคนโตของพระองค์ทำให้ลูกชายของพระองค์นั้นเกิดความรู้สึกไม่พอใจจึงได้มีการคิดกบฏตัว

  องค์จักรพรรดิดิซาห์  ซหาน ไปขังเอาไว้โดยให้เหตุผลกับข้าราชบริพารว่าองค์จักรพรรดิดิซาห์  ซหาน นั้นมีอาการทางประสาทเนื่องจากว่าเสียใจจากการจากไปของพระมเหสีบุตรชายของพระองค์ได้นำพระองค์ไปขังไว้ซึ่งคุกที่คุมขังนั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทัชมาฮาลซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์ถูกขังอยู่นั้นพระองค์จะเอาแต่ต้องไปที่ ปราสาททัชมาฮาลอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดพระองค์ก็ตอมใจตายอยู่ในห้องขังนั้นเองและเจ้าชายองค์โตจึงได้นำพระศพขององค์จักรพรรดิดิซาห์  ซหาน ไปวางไว้เคียงคู่กันกับของพระมารดาในประสาททัชมาฮาลนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สนับสนุนโดย  next88 slot